SLIDER

Spesialister på KUndetilpasset IT-Drift

99X profesjonaliserer din IT-hverdag. Vi setter oss inn i din forretning, og tilbyr innovative IT-løsninger med fokus på positive brukeropplevelser og økt konkurransekraft.

Selskapsnavnet representerer kjernen i det vi tilbyr: 99 står for tilgjengelighet og X for fleksibilitet. Det handler om tilgang til velfungerende IT-tjenester og riktig kompetanse, tilpasset det hver enkelt kunde har behov for. Hos oss er hver kunde unik.

AKTUELT

Ledig stilling: Driftssjef
I forbindelse med at nåværende Driftssjef slutter søker vi en engasjert og faglig sterk Teamleder til å overta hovedansvaret for teknisk drift av all infrastruktur i 99X, og sørge for et topp motivert driftsteam.Grupperingen Operations består av 15 tekniske kundeansvarlige og driftskonsulenter, og inngår i Avdelingen IT Management som har ansvaret for at våre driftstjenester leveres ihht SLA. Stillingen inngår i selskapets utvidede ledergruppe, og rapporterer til Avdelingsleder Hilde Dørum Pettersen. Vi ser etter en operativ leder med vesentlig erfaring fra IT-drift og personalledelse, som i tillegg til å lede grupperingen skal bidra til å videreutvikle driftstjenestene i takt med markedets etterspørsel.   Arbeidsoppgaver Sikre at driftstjenestene er tilpasset kundenes behov for tilgjengelighet og funksjonalitet Ivareta stabil drift av infrastruktur, herunder tilfredsstillende rutiner, beredskap, kompetanse, dokumentasjon og teknologi Personalledelse Samhandling med driftsapparatet på Sri Lanka Forbedringer og effektivisering Minimere risiko ved å påvirke valg av løsninger inn i driftsplattformen Prioritering og ressursfordeling Kompetanseplanlegging Capacity Management og Continuity Management Eskaleringsledd  Vi ser etter deg som har  Vesentlig erfaring innen IT-drift og god kjennskap til ITIL metodikken Erfaring med outsourcing fra leverandørsiden Teknisk kompetanse innen Microsoft, virtualisering, lagring, sikkerhet, nettverk Det er en fordel med erfaring fra ulike driftsmiljøer, gjerne cross-plattform Gode kommunikasjonsevner, norsk og engelsk Viktige egenskaper  Operativ ledertype som er flink til å motivere og stille krav Proaktiv og initiativrik Strukturert og flink til å dokumentere Godt kundetekke Forretningsteft Fleksibel og høy serviceinnstilling Vi tilbyr   En spennende lederrolle i selskap i vekst En sentral rolle med stort ansvar og påvirkningsmuligheter En morsom arbeidsplass med engasjerte og faglig dyktige kollegaer Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt driftsmiljø Gode ansatt ordninger Høy trivselsgrad! Vi scorer langt over gjennomsnittet på våre holdningsundersøkelser Vil du være med på drømmelaget?
Kontakt Avdelingsleder Hilde Dørum Pettersen på telefon 917 98 697 hvis du har spørsmål om stillingen. Søknadsfrist: 31. mai Søk på stillingen ved å sende en kortfattet søknad med CV til karriere@99X.no
13.05.15 11:56
Rekordresultater for 99X
(Oslo 30.03.2015): IT-driftspartneren 99X økte omsetningen i 2014 med 21% og avsluttet året med en dobling av resultatet sammenlignet med 2013. – Vi satte høye mål for fjoråret, og er stolte av å levere mer enn forventet i et konkurranseutsatt marked, sier Adm. dir. Tone Fondevik.I 2013 kunne 99X notere en omsetning på 112,5 millioner kroner. I 2014 endte omsetningen på 136,5 millioner kroner, den høyeste omsetningen så langt i selskapets historie og en vekst på 21% sammenlignet med fjoråret. Resultat før skatt endte på 9,1 millioner kroner, noe som er mer enn en dobling av resultatet i 2013. - Veksten er et resultat av en målrettet strategi om å styrke fokuset på det kan vi kan best, å levere fleksible driftstjenster tilpasset kundens forretning. Vi har vunnet flere betydelige kontrakter det siste året, samtidig som vi utvikler oss i takt med våre eksisterende kunders behov for smidige IT-tjenester, uttaler Tone Fondevik. Forretningsområdet IT-drift vokste med 25% sammenlignet med 2013, og 99X hadde gleden av å signere sin første kontrakt om å levere IT-driftstjenester til det offentlige med Sør-Odal kommune. BackeGruppen, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Boreal og Bulder er også noen av de nye kundene Anne-Grethe Wåsjø, Salgsdirektør i 99X kunne ønske velkommen i porteføljen i fjor: - I 2014 satte vi rekord i antall nye driftskunder på ett år. Vi opplever at det fleksible driftskonseptet vi tilbyr treffer godt i markedet for mellomstore virksomheter med behov for en kundetilpasset løsning, sier Wåsjø. Den hybride driftsmodellen vinner frem Og veksten fortsetter. I 2015 vil 99X fokusere på å levere smartere klientløsninger, konvergert infrastruktur og skytjenester, og fortsette å levere de mest kostnadseffektive tjenestene til brukerne uansett hvor serverne befinner seg: - Mange av våre kunder tar i bruk offentlige skytjenester som Office365 og Azure som et komplement til private skytjenester, sier Peter Nomme, CTO i 99X. Som ansvarlig for selskapets teknologi- og løsningsleveranser kunne han glede seg over 16% vekst i fjor. - Trenden vi ser er at den hybride driftsmodellen vinner frem for mellomstore og større virksomheter. Det skaper en økende etterspørsel etter en IT-driftspartner som 99X som kan sy løsningene sammen samtidig som kravene til kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet opprettholdes, fortsetter Nomme. 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering. IT er forretningskritisk for alle våre kunder, og vi mener det er viktig at vi som deres IT-driftspartner jevnlig gjennomgår en ekstern kvalietssikring av at vi uttøver tilliten etter anbefalt praksis for god kvalitetsstyring og informasjonssikkerhet. Samtidig sikrer det at vi har et kontinuerlig fokus på forbedringer, avslutter Fondevik.
27.03.15 10:08
SIO outsourcer IT-driftstjenestene
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har valgt å outsource IT-driften til 99X i konkurranse blant fem IT-driftsleverandører. Fremtidig løsningsplattform, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør.Kontrakten omfatter IT-driftstjenester og brukerstøtte til over 700 brukere, samt en virksomhetsoverdragelse av IT-avdelingen. - Formålet med avtalen er å dreie internt fokus fra drift, til utvikling og forvaltning av IT-systemer, sier Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO. - Driftstjenestene settes ut, men vi opprettholder en IKT-avdeling med kjernekompetanse på fagsystemer, endringsprosesser og strategisk ledelse, fortsetter han. SiO hadde valgt ut fem potensielle leverandører som aktuelle for anskaffelsen. Etter nøye evaluering ble 99X innstilt som foretrukket IT-driftsleverandør. - Fremtidig løsningsplattform, rammen for overgangsperioden fra driften overtas til ny plattform er godkjent, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør. 99X fremstod som den leverandøren som best kunne ivareta våre behov, sier Lappegård. IT-driftsleverandøren 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering, og leverer rundt 250 ulike IT-tjenester til 7 000 IT-brukere fordelt på 550 lokasjoner. - Vi gleder oss over samarbeidet med SiO som allerede er godt i gang, sier en stolt Anne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99X. - Dette er en betydelig kontrakt for 99X og det er første gang SiO setter ut sine driftstjenester. Det gjør samarbeidet til en viktig milepæl for begge parter, fortsetter Wåsjø som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden. Iverksettes 1. oktober
Kontrakten ble signert 5. september 2014 og overleveringen er allerede i gang. Fra 1. oktober skal SiOs IT-tjenester være i drift hos 99X. Deretter starter arbeidet med å utvikle en ny, optimalisert IT-plattform for brukerne som skal være på lufta 1. februar 2015: - For SiO er det viktig at overgangen fra dagens løsninger og servicenivå skjer på en god måte for den enkelte bruker og at vi sammen med 99X kan utvikle oss til å kunne møte de utfordringer og mulighetene som ligger foran oss, avslutter Lappegård. Kontaktpersoner:
Torkel Lappegård, direktør IKT og forretningsutvikling i SiO, mobil: 916 53 412, e-post: torkel.lappegard@sio.no
Tone Fondevik, adm. dir.99X, mobil: 918 55 964,e-post: tone.fondevik@99X.no
  OM STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS
SiO er en velferdsorganisasjon for studenter ved 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus.
SiO leverer tjenester til mer enn 60 000 studenter i Osloområdet, blant annet studentboliger, treningstilbud, kafeer, helsetjenester og barnehage. SiO har totalt ca 700 ansatte og en omsetning på 1,3 MRD.
20.10.14 10:30
Backegruppen outsourcer til 99X
BackeGruppen har inngått avtale med IT-driftsleverandøren 99X om leveranse av IT-tjenester. Avtalen som er vunnet i konkurranse med totalt fire driftsaktører skal ivareta en sikker, stabil og moderne IT-løsning for selskapets 1000 ansatte, og sikre tilgang på riktig IT-kompetanse og nødvendig kapasitet.BackeGruppen er et norsk konsern i bygge- og eiendomsnæringen, og er et av de største selskapene innen sin bransje. Konsernet består av de fire forretningsområdene entreprenørvirksomhet, eiendomsforvaltning, prosjektutvikling og maskinutleie. Selskapet har til sammen ca. 1000 ansatte, hvor av om lag 50% er IT-brukere i sitt daglige virke.  Anskaffelsen omfatter IT-tjenester til alle selskapene i BackeGruppen-konsernet, og er inngått for 4 år med opsjon på forlengelse med 1 år av gangen. - Formålet med avtalen er å videreutvikle og modernisere våre IT-løsninger med ny maskinvare, bedre nettverk og ny programvare. Våre timelønnede - som utgjør ca halvparten av våre ansatte - får tilgang til flere informasjonskanaler enn det som var mulig med dagens løsning, sier Sven Christian Ulvatne, Adm. Dir. i Backe Entreprenør Holding AS - Outsourcingsmodellen ble valgt da vi ønsker å ha ytterligere fokus på vår kjernevirksomhet, og at vi mener en ekstern leverandør kan sørge for bedre stabilitet, fleksibilitet og spisskompetanse enn vi kan ha selv, fortsetter Ulvatne.  - Vi skal fortsatt ha kjernekompetanse på våre fagsystemer i eget hus, foruten strategisk ledelse og noe systemsupport, presiserer han. BackeGruppen hadde valgt ut fire potensielle leverandører som ble ansett som kvalifiserte for anskaffelsen. Etter nøye vurdering ble 99X valgt som foretrukket IT-driftsleverandør.  -Fleksibilitet i leveransen, stor kundeforståelse, en dynamisk prismodell og kompetanse var viktige parametre ved valg av IT-leverandør, sier Ulvatne. - 99X fremstod som en tilbyder som tydelig prioriterte oss som kunde, fortsetter han.  99X ble valgt som følge av høy score ved vekting av kvalitet, kompetanse og pris. Det ble også vektlagt at BackeGruppen blir en stor kunde hos 99X versus en liten kunde hos andre leverandører, sier direktøren. IT-driftsleverandøren 99X har spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til BackeGruppens geografisk spredte lokasjoner og IT-brukere som er mye i bevegelse. Selskapet er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering, og leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt. I september blir 99X også sertifisert innen ISO 27001.  - Dette er en stor og viktig avtale for 99X, og vi stolte over tilliten BackeGruppen viser oss ved å velge oss som deres IT-partner, sier Sebastian Gluch, Salgssjef i 99X som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden.  Kontrakten ble signert 1. juli 2014 og prosjektetableringen er allerede i gang. Nå skal 99X bygge en helt ny IT-plattform for selskapet og rulle ut en ny, optimalisert klientpark til alle IT-brukerne.   - For BackeGruppen er det viktig at våre ansatte nå får tilgang til stabile og moderne systemer, dette er av særskilt betydning i en prosjektbasert virksomhet hvor vi etablerer byggeplasser over hele Sør-Norge, sier Ulvatne. - Det er stor forventning hos ledelse og ansatte til samarbeidet, avslutter Ulvatne.
29.09.14 16:49

EN BEDRE IT-HVERDAG med 99X
profesjonALISERING AV IT

HOS OSS ER DU I TRYGGE HENDER
ISO 20000 og ISO 27001

  

Vi er stolte av våre kunder
SE VÅRE REFERANSER

Foto: christianhatt.no      

.

 
99X.no AS | Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo | Pb. 9216 Grønland, 0134 Oslo | Org nr 950 295 279 | Telefon: 214 99 099 | Epost: mail@99x.no  RSS  Facebook  LinkedIn