VI GIR DEG EN BEDRE it-hverdag

Få 99 ganger bedre kontroll over IT-kostnadene og Xtra fornøyde ansatte.

Vi drifter dine IT-systemer. Hos oss er IT-behovet ditt i trygge hender.

AKTUELT

Gratis IT-sikkerhetskurs til dine ansatte
Få xtra sikkerhetsbevisste ansatte! Vi gir dere innføring i informasjonssikkerhet. Helt gratis.Som deres IT-partner er vi opptatt av å lære deres IT-brukere gode vaner for å ivareta IT-sikkerheten. I samarbeid med Glasspaper har vi derfor gleden av å tilby våre driftskunder et komplett e-læringskurs i Informasjonssikkerhet for alle ansatte. Helt gratis. E-læringskurset leveres som korte leksjoner som mottakeren selv klikker seg selv gjennom i en nettleser. Raskt og enkelt. Løsningen sikrer høy gjennomføring og fornøyde brukere. Opplæring av alle i organisasjonen Positivt fokus på informasjonssikkerhet Oppnå forståelse for konsekvenser og fordelen ved god informasjonssikkerhet Rask og enkel brukeropplæring Inntil 15 leksjoner. Du velger selv tema Ingen jobb for deg. Vi ordner utsendelsen Du får statistikk for gjennomføring Tilpasset med deres logo  Etter kurset kan det gjennomføres en kompetansetest for alle ansatte Kursinnhold Antivirus Passord og trådløst nettverk Sosial manipulering  Bruk av mobil og tablets Personopplysningsloven Sosiale medier Nettleser Phishing, svindelforsøk, USB Bestilling, betingelser og oppstart Kurs bestilles via Line Löfgreen før 5.oktober Ved bestilling vil Glasspaper kontakte deg for å tidfeste når utsendelse skal skje Kurset må startes i løpet av 2015 Det er ingen binding eller forpliktelser forbundet med tilbudet
28.08.15 13:46
Dagbladet fornyer IT-driftsavtalen med 99X
(Oslo, 26. juni 2015) Dagbladet har signert avtale om IT-drift for tre nye år med drifts-spesialisten 99X. Avtalen omfatter drift av IT-infrastruktur og applikasjonstjenester samt sluttbrukersupport for 350 IT-brukere, med mulighet for utvidelse for alle selskap i Aller konsernet.Dagbladet outsourcet IT-driften til 99X første gang i 2010, med tilhørende virksomhetsoverdragelse av IT-personell. Fornyelsen er en videreføring av eksisterene avtale i ytterligere tre år, og omfatter drift av IT-infrastruktur og applikasjonstjenester samt sluttbrukersupport for 350 ansatte:
”Vi har siden 2010 hatt et tett og godt samarbeid med 99X, som har ivaretatt IT-driften hos Dagbladet. I denne perioden har 99X lært å kjenne Dagbladet og Aller, og forstår de forretningsmessige aspekter som skal understøttes av IT-ytelser. 99X har samtidig evnet å levere IT-ytelser til mediebransjen med de vanskelige utfordringene vi står overfor” sier Michael Enk, Konsern IT-direktør i Aller konsernet. ”Da den eksisterende avtalen med 99X nærmet seg slutten av avtaleperioden, var det naturlig å gå i dialog med 99X for å avdekke mulighetene for et fortsatt tett samarbeid, og videreføre den gode beslutningen om valg av 99X som strategisk samarbeidspartner,fortsetter Michael Enk. . Sommeren 2013 gjennomførte Aller Media et oppkjøp av Dagbladet. I forbindelse med at selskapene nylig ble samlokalisert i nytt bygg på Hasle bistod 99X med flytting av forretningskritiske IT-tjenester, og etablering av nødvendig infrastruktur. ”Vi har store forventninger til samarbeidet med 99X, hvor jeg ser muligheter for ytterligere å trekke på deres kompetanse for å sikre en kontinuerlig forbedring av IT-ytelser og infrastruktur. Vi ønsker at samtlige medarbeidere har de rette IT-verktøyene og at disse understøttes på best mulig måte. Her har jeg spesielt stor tro på at samarbeidet med 99X kan bidra positivt, ikke bare hos Dagbladet, men også i resten av konsernet”, fortsetter Michael Enk. Den nye driftsavtalen åpner for utvidelse for alle selskap i Aller konsernet som i 2014 hadde en omsetning på ca. 5MRD og rundt 2 200 ansatte. 99X er en spesialist på kundetilpasset IT-drift, og er en av få norske driftsdaktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering: - Fornøyde kunder som forlenger driftskontraktene sine med oss er det mest solide kvalitetsstempelet vi kan vise til, sier en stolt Adm. dir. Tone Fondevik som samtidig fremhever deres erfaringer med virksomhetsoverdragelse av IT-personell som en suksess: - Gjennom samarbeidet med Dagbladet styrket vi driftsmiljøet med flere flinke folk som på sin side fikk mulighet til å bli del av et spennende IT-miljø. Hovedandelen av de ansatte som ble berørt jobber fortsatt i 99X, noe som vitner om at de er godt integrert hos ny arbeidsgiver og trives hos oss, avslutter Fondevik som ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Dagbladet og Aller Media. BILDETEKST
29. april 2015 signerte Svein-Erik Klemetsen, Direktør Økonomi og forretningsutvikling i Berner Media Holding AS (til venstre) og Tone Fondvik, Adm. Dir i 99X kontrakt om fornyelse av IT-driftsavtalen med Dagbladet med tre nye år. Michael Enk, Konsern IT-direktør i Aller konsernet (midten) har store forventninger til samarbeidet. Foto: Jan Vegard Westreng, 99X.
30.06.15 07:41
Rekordresultater for 99X
(Oslo 30.03.2015): IT-driftspartneren 99X økte omsetningen i 2014 med 21% og avsluttet året med en dobling av resultatet sammenlignet med 2013. – Vi satte høye mål for fjoråret, og er stolte av å levere mer enn forventet i et konkurranseutsatt marked, sier Adm. dir. Tone Fondevik.I 2013 kunne 99X notere en omsetning på 112,5 millioner kroner. I 2014 endte omsetningen på 136,5 millioner kroner, den høyeste omsetningen så langt i selskapets historie og en vekst på 21% sammenlignet med fjoråret. Resultat før skatt endte på 9,1 millioner kroner, noe som er mer enn en dobling av resultatet i 2013. - Veksten er et resultat av en målrettet strategi om å styrke fokuset på det kan vi kan best, å levere fleksible driftstjenster tilpasset kundens forretning. Vi har vunnet flere betydelige kontrakter det siste året, samtidig som vi utvikler oss i takt med våre eksisterende kunders behov for smidige IT-tjenester, uttaler Tone Fondevik. Forretningsområdet IT-drift vokste med 25% sammenlignet med 2013, og 99X hadde gleden av å signere sin første kontrakt om å levere IT-driftstjenester til det offentlige med Sør-Odal kommune. BackeGruppen, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Boreal og Bulder er også noen av de nye kundene Anne-Grethe Wåsjø, Salgsdirektør i 99X kunne ønske velkommen i porteføljen i fjor: - I 2014 satte vi rekord i antall nye driftskunder på ett år. Vi opplever at det fleksible driftskonseptet vi tilbyr treffer godt i markedet for mellomstore virksomheter med behov for en kundetilpasset løsning, sier Wåsjø. Den hybride driftsmodellen vinner frem Og veksten fortsetter. I 2015 vil 99X fokusere på å levere smartere klientløsninger, konvergert infrastruktur og skytjenester, og fortsette å levere de mest kostnadseffektive tjenestene til brukerne uansett hvor serverne befinner seg: - Mange av våre kunder tar i bruk offentlige skytjenester som Office365 og Azure som et komplement til private skytjenester, sier Peter Nomme, CTO i 99X. Som ansvarlig for selskapets teknologi- og løsningsleveranser kunne han glede seg over 16% vekst i fjor. - Trenden vi ser er at den hybride driftsmodellen vinner frem for mellomstore og større virksomheter. Det skaper en økende etterspørsel etter en IT-driftspartner som 99X som kan sy løsningene sammen samtidig som kravene til kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet opprettholdes, fortsetter Nomme. 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering. IT er forretningskritisk for alle våre kunder, og vi mener det er viktig at vi som deres IT-driftspartner jevnlig gjennomgår en ekstern kvalietssikring av at vi uttøver tilliten etter anbefalt praksis for god kvalitetsstyring og informasjonssikkerhet. Samtidig sikrer det at vi har et kontinuerlig fokus på forbedringer, avslutter Fondevik.
27.03.15 10:08
SIO outsourcer IT-driftstjenestene
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har valgt å outsource IT-driften til 99X i konkurranse blant fem IT-driftsleverandører. Fremtidig løsningsplattform, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør.Kontrakten omfatter IT-driftstjenester og brukerstøtte til over 700 brukere, samt en virksomhetsoverdragelse av IT-avdelingen. - Formålet med avtalen er å dreie internt fokus fra drift, til utvikling og forvaltning av IT-systemer, sier Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO. - Driftstjenestene settes ut, men vi opprettholder en IKT-avdeling med kjernekompetanse på fagsystemer, endringsprosesser og strategisk ledelse, fortsetter han. SiO hadde valgt ut fem potensielle leverandører som aktuelle for anskaffelsen. Etter nøye evaluering ble 99X innstilt som foretrukket IT-driftsleverandør. - Fremtidig løsningsplattform, rammen for overgangsperioden fra driften overtas til ny plattform er godkjent, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør. 99X fremstod som den leverandøren som best kunne ivareta våre behov, sier Lappegård. IT-driftsleverandøren 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering, og leverer rundt 250 ulike IT-tjenester til 7 000 IT-brukere fordelt på 550 lokasjoner. - Vi gleder oss over samarbeidet med SiO som allerede er godt i gang, sier en stolt Anne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99X. - Dette er en betydelig kontrakt for 99X og det er første gang SiO setter ut sine driftstjenester. Det gjør samarbeidet til en viktig milepæl for begge parter, fortsetter Wåsjø som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden. Iverksettes 1. oktober
Kontrakten ble signert 5. september 2014 og overleveringen er allerede i gang. Fra 1. oktober skal SiOs IT-tjenester være i drift hos 99X. Deretter starter arbeidet med å utvikle en ny, optimalisert IT-plattform for brukerne som skal være på lufta 1. februar 2015: - For SiO er det viktig at overgangen fra dagens løsninger og servicenivå skjer på en god måte for den enkelte bruker og at vi sammen med 99X kan utvikle oss til å kunne møte de utfordringer og mulighetene som ligger foran oss, avslutter Lappegård. Kontaktpersoner:
Torkel Lappegård, direktør IKT og forretningsutvikling i SiO, mobil: 916 53 412, e-post: torkel.lappegard@sio.no
Tone Fondevik, adm. dir.99X, mobil: 918 55 964,e-post: tone.fondevik@99X.no
  OM STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS
SiO er en velferdsorganisasjon for studenter ved 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus.
SiO leverer tjenester til mer enn 60 000 studenter i Osloområdet, blant annet studentboliger, treningstilbud, kafeer, helsetjenester og barnehage. SiO har totalt ca 700 ansatte og en omsetning på 1,3 MRD.
20.10.14 10:30

EN BEDRE IT-HVERDAG med 99X
profesjonALISERING AV IT

HOS OSS ER DU I TRYGGE HENDER
ISO 20000 og ISO 27001

Vi er stolte av våre kunder
SE VÅRE REFERANSER

Foto: christianhatt.no