SLIDER

VårT MÅL er å være en foretrukket driftspartner

 

99X profesjonaliserer din IT-hverdag. Vi setter oss inn i din forretning, og tilbyr innovative IT-løsninger med fokus på positive brukeropplevelser og økt konkurransekraft.

Vår målsetning er å være en foretrukket IT-driftspartner. Det skal vi oppnå ved å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker oss de beste ressursene, levere kvalitet i alle ledd og sikre høy kunde- og ansatt tilfredshet.

La oss ta del i dine IT-behov, så kan du konsentrere deg om forretningsvirksomheten.

SISTE NYTT

SIO velger 99X
(Oslo 29. september 2014): I konkurranse blant fem IT-driftsleverandører har Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) valgt å outsource IT-driften til 99X.Kontrakten omfatter IT-driftstjenester og brukerstøtte til over 700 brukere, samt en virksomhetsoverdragelse av IT-avdelingen. Avtalen har en verdi på ca 25 MNOK over tre år. - Formålet med avtalen er å dreie internt fokus fra drift, til utvikling og forvaltning av IT-systemer, sier Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO. - Driftstjenestene settes ut, men vi opprettholder en IKT-avdeling med kjernekompetanse på fagsystemer, endringsprosesser og strategisk ledelse, fortsetter han. SiO hadde valgt ut fem potensielle leverandører som aktuelle for anskaffelsen. Etter nøye evaluering ble 99X innstilt som foretrukket IT-driftsleverandør. - Fremtidig løsningsplattform, rammen for overgangsperioden fra driften overtas til ny plattform er godkjent, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør. 99X fremstod som den leverandøren som best kunne ivareta våre behov, sier Lappegård. IT-driftsleverandøren 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering, og leverer rundt 250 ulike IT-tjenester til 7 000 IT-brukere fordelt på 550 lokasjoner. - Vi gleder oss over samarbeidet med SiO som allerede er godt i gang, sier en stolt Anne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99X. - Dette er en betydelig kontrakt for 99X og det er første gang SiO setter ut sine driftstjenester. Det gjør samarbeidet til en viktig milepæl for begge parter, fortsetter Wåsjø som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden. Iverksettes 1. oktober
Kontrakten ble signert 5. september 2014 og overleveringen er allerede i gang. Fra 1. oktober skal SiOs IT-tjenester være i drift hos 99X. Deretter starter arbeidet med å utvikle en ny, optimalisert IT-plattform for brukerne som skal være på lufta 1. februar 2015: - For SiO er det viktig at overgangen fra dagens løsninger og servicenivå skjer på en god måte for den enkelte bruker og at vi sammen med 99X kan utvikle oss til å kunne møte de utfordringer og mulighetene som ligger foran oss, avslutter Lappegård. Kontaktpersoner:
Torkel Lappegård, direktør IKT og forretningsutvikling i SiO, mobil: 916 53 412, e-post: torkel.lappegard@sio.no
Tone Fondevik, adm. dir.99X, mobil: 918 55 964,e-post: tone.fondevik@99X.no
  OM STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS
SiO er en velferdsorganisasjon for studenter ved 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus.
SiO leverer tjenester til mer enn 60 000 studenter i Osloområdet, blant annet studentboliger, treningstilbud, kafeer, helsetjenester og barnehage. SiO har totalt ca 700 ansatte og en omsetning på 1,3 MRD. OM 99X
IT-driftsleverandøren 99X tilbyr fremtidsrettede IT-tjenester som sikrer fornøyde og produktive brukere. Selskapets målsetning er å være en foretrukket driftspartner i Norge. 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 270001 sertifisering, og leverer rundt 250 ulike IT-tjenester til 7 000 IT-brukere fordelt på 550 lokasjoner globalt. Selskapet består av 100 engasjerte og kunnskapsrike humørspredere som etterlever verdiene Fleksibel, Engasjert og Miljøskapende.
20.10.14 10:30
Backegruppen outsourcer til 99X
(Oslo 18. august 2014): BackeGruppen har inngått avtale med IT-driftsleverandøren 99X om leveranse av IT-tjenester. Avtalen som er vunnet i konkurranse med totalt fire driftsaktører skal ivareta en sikker, stabil og moderne IT-løsning for selskapets 1000 ansatte, og sikre tilgang på riktig IT-kompetanse og nødvendig kapasitet.BackeGruppen er et norsk konsern i bygge- og eiendomsnæringen, og er et av de største selskapene innen sin bransje. Konsernet består av de fire forretningsområdene entreprenørvirksomhet, eiendomsforvaltning, prosjektutvikling og maskinutleie. Selskapet har til sammen ca. 1000 ansatte, hvor av om lag 50% er IT-brukere i sitt daglige virke.  Anskaffelsen omfatter IT-tjenester til alle selskapene i BackeGruppen-konsernet, og er inngått for 4 år med opsjon på forlengelse med 1 år av gangen. Avtalen har en verdi på ca. 35 MNOK. - Formålet med avtalen er å videreutvikle og modernisere våre IT-løsninger med ny maskinvare, bedre nettverk og ny programvare. Våre timelønnede - som utgjør ca halvparten av våre ansatte - får tilgang til flere informasjonskanaler enn det som var mulig med dagens løsning, sier Sven Christian Ulvatne, Adm. Dir. i Backe Entreprenør Holding AS - Outsourcingsmodellen ble valgt da vi ønsker å ha ytterligere fokus på vår kjernevirksomhet, og at vi mener en ekstern leverandør kan sørge for bedre stabilitet, fleksibilitet og spisskompetanse enn vi kan ha selv, fortsetter Ulvatne.  - Vi skal fortsatt ha kjernekompetanse på våre fagsystemer i eget hus, foruten strategisk ledelse og noe systemsupport, presiserer han. BackeGruppen hadde valgt ut fire potensielle leverandører som ble ansett som kvalifiserte for anskaffelsen. Etter nøye vurdering ble 99X valgt som foretrukket IT-driftsleverandør.  -Fleksibilitet i leveransen, stor kundeforståelse, en dynamisk prismodell og kompetanse var viktige parametre ved valg av IT-leverandør, sier Ulvatne. - 99X fremstod som en tilbyder som tydelig prioriterte oss som kunde, fortsetter han.  99X ble valgt som følge av høy score ved vekting av kvalitet, kompetanse og pris. Det ble også vektlagt at BackeGruppen blir en stor kunde hos 99X versus en liten kunde hos andre leverandører, sier direktøren. IT-driftsleverandøren 99X har spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til BackeGruppens geografisk spredte lokasjoner og IT-brukere som er mye i bevegelse. Selskapet er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering, og leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt. I september blir 99X også sertifisert innen ISO 27001.  - Dette er en stor og viktig avtale for 99X, og vi stolte over tilliten BackeGruppen viser oss ved å velge oss som deres IT-partner, sier Sebastian Gluch, Salgssjef i 99X som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden.  Kontrakten ble signert 1. juli 2014 og prosjektetableringen er allerede i gang. Nå skal 99X bygge en helt ny IT-plattform for selskapet og rulle ut en ny, optimalisert klientpark til alle IT-brukerne.   - For BackeGruppen er det viktig at våre ansatte nå får tilgang til stabile og moderne systemer, dette er av særskilt betydning i en prosjektbasert virksomhet hvor vi etablerer byggeplasser over hele Sør-Norge, sier Ulvatne. - Det er stor forventning hos ledelse og ansatte til samarbeidet, avslutter Ulvatne.   PRESSEKONTAKT
Backe Entreprenør Holding AS Sven Christian Ulvatne, Adm. dir
mobil: 928 90 316 
e-post: sven.christian.ulvatne@backe.no PRESSEKONTAKT
99X Tone Fondevik, Adm. dir.
mobil: 918 55 964
e-post: tone.fondevik@99X.no
29.09.14 16:49
Apotekforeningen outsourcer IT til 99X
(Oslo, 23. juni 2014) Apotekforeningen har signert en tre års kontrakt med IT-driftsleverandøren 99X om outsourcing av IT. Leveransen omfatter drift av all IT i selskapet, og skal sikre alle ansatte tilgang til velfungerende systemer.Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Apotekforeningen leverer IT-tjenester til NAF konsernet som blant annet består av selskapene AS Apotekernes hus og Farmalogg.  - Vi ønsket å inngå en avtale med en samarbeidspartner som både kunne levere og videreutvikle våre IT-tjenester på en sikker og fremtidsrettet måte, sier Terje T. Wistner, Direktør teknologi og e-helse i Apotekforeningen.  Kontrakten ble vunnet i konkurranse med et utvalg leverandører, herunder eksisterende driftsleverandør. Leveransen omfatter drift av all IT i selskapet, og inkluderer sluttbrukersupport og sentrale datasenter- og infrastruktur tjenester. 99X skal jobbe tett sammen med Apotekforeningens lokale IT støtte for å levere IT til alle deres brukere. - Apotekforeningen valgte 99X basert på en totalvurdering av økonomi, løsningsforslag og leveringssikkerhet. 99X fremstår som en solid og konkurransedyktig samarbeidspartner med gode løsninger som møter våre behov, fortsetter Wistner.  99X har siden oppstarten opparbeidet spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til Apotekforeningens IT-plattform med distribuerte IT-løsninger og geografisk spredte lokasjoner.  IT-driftsleverandøren er en av få norske aktører som har ISO 20000 sertifisering, og er i gang med å sertifisere seg innenfor ISO 270001 standarden i disse dager. Selskapet leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt.  - Vi gleder oss over samarbeidet med Apotekforeningen og er stolte over tilliten. Apotekforeningen er en spennende organisasjon med mange aktører som har behov for å stabilisere og standardisere IT for å oppnå bedre effektivitet gjennom økt tilgjengelighet til sine systemer. Det føler jeg meg trygg på at blir godt ivaretatt hos oss, sier Salgsdirektør i 99X, Anne-Grethe Wåsjø. - Ekstra stolte er vi over å signere nok en unik kunde kontrakt, fortsetter hun, og viser til flere nye kunder som har valgt 99X som sin betrodde IT-partner de siste månedene.  - Vi opplever at kundene ønsker seg en lettbeint og fleksibel aktør når de skal outsource IT, og at vi overtar kunder som ønsker å være en viktig kunde hos en litt mindre aktør, sier Wåsjø.  99X leverer IT-driftstjenester til kunder som blant annet Mesta, Norges Automobil-Forbund, Berner Gruppen, Sør-Odal kommune, Delta, Block Watne og Boreal.    Samarbeidet som formelt ble inngått 8. mai er allerede godt i gang, og leveransene planlegges å være på lufta før sommerferien:  - Vi ser allerede nå at 99X etterlever deres motto om å levere «mer enn forventet» og det tegner godt for det videre samarbeidet, avslutter Terje T. Wistner.     PRESSEKONTAKT 99X Tone Fondevik
Adm. dir.  mobil: 918 55 964
e-post: tone.fondevik@99X.no  
01.07.14 11:34
Bedre IT for pengene i Boreal Transport 
28. april 2014: Boreal har signert en 5 års kontrakt med driftsselskapet 99X om outsourcing av IT-driftstjenester. Avalen sikrer transportselskapet med hovedkontor i Stavanger stabil IT-drift, skalerbarhet og forutsigbarhet på kostnadene forbundet med IT, og har en verdi på 15 MNOK.  - Hovedmålsettingen med avtalen er å ytterligere forbedre stabil IT-drift og sikre tilgang til en sentralisert løsning for våre brukere, sier Morten Nenseth, CIO i Boreal Transport. Boreal Transport er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport, som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Transport Norge AS har hovedkontor i Stavanger, og har 2100 ansatte fordelt på avdelingskontorer i Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Rogaland. - På landsbasis er Boreal Transport i drift døgnet rundt. For oss er det avgjørende at brukerne har en stabil og tilgjengelig løsning, og at vi har forutsigbare, dynamiske kostnader på IT. Vi valgte 99X i konkurranse med 2 andre tilbydere i tillegg til eksisterende driftsleverandør. 99X hadde det beste tilbudet i forhold til oppfølging, pris, prosesser og kvalitet, konstaterer Nenseth.  Kontrakten som ble signert 7. mars 2014 er inngått for en periode på 5 år, og representerer en betydelig avtaleverdi for 99X. Driftsselskapet har opparbeidet spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til Boreal Transports IT-plattform og organisasjon.  - IT er forretningskritisk, og vi er ydmyke og stolte av å få tilliten som Boreal Transports betrodde IT-partner. Vi gleder oss til det videre samarbeidet som allerede er godt i gang, sier Anne-Grethe Wåsjø,Salgsdirektør i 99X.  - Boreal Transport og 99X har mange felles trekk i visjon og strategi innenfor selskap og IT. Kontrakten med Boreal Transport har en helt spesiell verdi for oss, både med tanke på samhandling og tjenesteleveransene som vi har utarbeidet gjennom et tett samarbeid, fortsetter hun.  I løpet av første kvartal 2014 har 99X allerede signert Outsourcing kontrakter med flere kunder. Disse kundene representerer viktige milepæler for driftsleverandøren som vokste 26% innenfor forretningsområdet IT-drift i 2013:  Med Boreal Transport kan vi ønske vår første kunde med hovedkontor i Stavanger velkommen i familien. Det er spesielt morsomt å lykkes i nye områder hvor vi kanskje ikke er like kjent, sier Wåsjø.  Wåsjø opplever at det er stort behov for en aktør som 99X innen IT drift, fordi noen av våre konkurrenter nå har blitt veldig store:  Våre konsulenter og driftsorganisasjon har solid kompetanse og erfaring, og sammen har vi et overordnet fokus på viktigheten av dokumentasjon, prosesser og rutiner for en velfungerende IT-hverdag. 99X har et helt unikt rammeverk for driftstjenester basert på ITIL, konstaterer Wåsjø som representerer en av få aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering i Norge og 27001 i løpet av 2014. - Vi forventer og er sikre på at vår IT hverdag forbedres dels grunnet 99X sitt fokus på dokumentasjon og prosesser samt kompetanse og deres tilnærming til kundetilpasning avslutter Morten Nenseth som ser frem til samarbeidet med sin nye driftsleverandør.   
28.04.14 19:57

VI TAR DITT IT-BEHOV PÅ ALVOR
YTELSE OG SIKKERHET

VI ER ISO 20000 SERTIFISERT
DU ER I TRYGGE HENDER

  

VI HOLDER DET VI LOVER
SE VÅRE REFERANSER

Foto: christianhatt.no      

.

 
99X.no AS | Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo | Pb. 9216 Grønland, 0134 Oslo | Org nr 950 295 279 | Telefon: 214 99 099 | Epost: mail@99x.no  RSS  Facebook  LinkedIn