SLIDER

VI GIR DEG EN BEDRE IT-HVERDAG

99X profesjonaliserer din IT-hverdag. Vi setter oss inn i din forretning, og tilbyr innovative IT-løsninger med fokus på positive brukeropplevelser og økt konkurransekraft.

Vår målsetning er å være en foretrukket IT-driftspartner. Det skal vi oppnå ved å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker oss de beste ressursene, levere kvalitet i alle ledd og sikre høy kundetilfredshet.

La oss ta del i dine IT-behov, så kan du konsentrere deg om forretningsvirksomheten.

AKTUELT

Få 10% rabatt NIC 4th edition
99X er stolt partner av infrastruktur konferansen NIC 4th edition som gjennomføres i Oslo Spektrum 11-13. februar. Dersom du oppgir NIC99X som rabattkode ved påmelding til konferansen så får du 10% rabatt.Med en solid agenda innen Microsoft teknologi og 3.parts produkter, bransjens fremste eksperter fra inn- og utland og muligheten til nettverking med over 1500 kolleger er NIC Nordens viktigste konferanse for IT-profesjonelle. Les mer om konferansen og meld deg på her      
07.01.15 08:35
NYTTÅRSHILSEN fra 99x
Endelig, snart er det jul igjen! En gledelig anledning for alle oss i 99X til å takke våre kunder og samarbeidspartnere for året som har gått, og gi våre beste ønsker for en fredelig julehøytid.2014 representerer nok et innholdsrikt år for 99X med nærmere 20% omsetningsvekst og mange nye, dyktige medarbeidere. Vi har vi hatt gleden av å forlenge flere driftskontrakter med våre kunder, samtidig som vi har ønsket 11 nye kunder velkommen om bord. Vi takker så mye for tilliten! Vi har nå ansvaret for at 7 000 IT-brukere har tilgang til velfungerende IT-tjenester hver eneste dag. Målsetningen vår er å være en foretrukket IT-driftspartner. For oss handler det mest av alt om å levere kvalitet og ha fornøyde kunder, og å være en attraktiv arbeidsgiver som beholder og tiltrekker oss de beste ressursene. I september mottok vi ISO 27001 sertifikatet, samtidig som vi resertifiserte oss innenfor ISO 20000. Det betyr at vi har fått ekstern kvalitetssikring på at vi utøver vårt ansvar etter anbefalte standarder innenfor prosess og sikkerhet, noe få andre kan vise til. Som en av de første i Norge med fullverdig georedundante datasentere kan vi også tilby 99.999% garantert tilgjengelighet. Det er vi veldig stolte av. Vi møter det nye året med optimisme og tro på fremtiden. «Computing Everywhere» troner øverst på trendlisten til Gartner Group. Nettskyen er ikke lengre et enestående fenomen, men snarere en integrert del av hverdagen vår. I 99X er våre viktigste fokusområder for 2015 enda bedre samhandling og nærhet til kundene våre, driftstabilitet og økt utnyttelse av teknologien gjennom nye tjenester. Vi skal fortsette å tilstrebe at alle våre kunder opplever at nettopp de gjør en forskjell for vår virksomhet.   Årets julegave har vi valgt å gi til stiftelsen Urtehagen International. De skal bygge et dagsenter for funksjonshemmede barn i Burao, en fattig by i somaliske områder på Afrikas horn som har vært ødelagt av borgerkrig. Barna får mat, klær og omsorg på hjemmet. Det gir glade barn! Vi håper vår støtte kan bidra til å gjøre en forskjell for noen barn som så sårt trenger vår solidaritet.   TUSEN TAKK FOR ET GODT SAMARBEID I 2014! VI ØNSKER DEG OG DINE EN GOD JUL & GODT NYTT ÅR!   Med vennlig hilsen  Tone Fondevik
Adm. dir. 99X
18.12.14 22:57
SIO outsourcer IT-driftstjenestene
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har valgt å outsource IT-driften til 99X i konkurranse blant fem IT-driftsleverandører. Fremtidig løsningsplattform, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør.Kontrakten omfatter IT-driftstjenester og brukerstøtte til over 700 brukere, samt en virksomhetsoverdragelse av IT-avdelingen. - Formålet med avtalen er å dreie internt fokus fra drift, til utvikling og forvaltning av IT-systemer, sier Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO. - Driftstjenestene settes ut, men vi opprettholder en IKT-avdeling med kjernekompetanse på fagsystemer, endringsprosesser og strategisk ledelse, fortsetter han. SiO hadde valgt ut fem potensielle leverandører som aktuelle for anskaffelsen. Etter nøye evaluering ble 99X innstilt som foretrukket IT-driftsleverandør. - Fremtidig løsningsplattform, rammen for overgangsperioden fra driften overtas til ny plattform er godkjent, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør. 99X fremstod som den leverandøren som best kunne ivareta våre behov, sier Lappegård. IT-driftsleverandøren 99X er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 og ISO 27001 sertifisering, og leverer rundt 250 ulike IT-tjenester til 7 000 IT-brukere fordelt på 550 lokasjoner. - Vi gleder oss over samarbeidet med SiO som allerede er godt i gang, sier en stolt Anne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99X. - Dette er en betydelig kontrakt for 99X og det er første gang SiO setter ut sine driftstjenester. Det gjør samarbeidet til en viktig milepæl for begge parter, fortsetter Wåsjø som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden. Iverksettes 1. oktober
Kontrakten ble signert 5. september 2014 og overleveringen er allerede i gang. Fra 1. oktober skal SiOs IT-tjenester være i drift hos 99X. Deretter starter arbeidet med å utvikle en ny, optimalisert IT-plattform for brukerne som skal være på lufta 1. februar 2015: - For SiO er det viktig at overgangen fra dagens løsninger og servicenivå skjer på en god måte for den enkelte bruker og at vi sammen med 99X kan utvikle oss til å kunne møte de utfordringer og mulighetene som ligger foran oss, avslutter Lappegård. Kontaktpersoner:
Torkel Lappegård, direktør IKT og forretningsutvikling i SiO, mobil: 916 53 412, e-post: torkel.lappegard@sio.no
Tone Fondevik, adm. dir.99X, mobil: 918 55 964,e-post: tone.fondevik@99X.no
  OM STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS
SiO er en velferdsorganisasjon for studenter ved 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus.
SiO leverer tjenester til mer enn 60 000 studenter i Osloområdet, blant annet studentboliger, treningstilbud, kafeer, helsetjenester og barnehage. SiO har totalt ca 700 ansatte og en omsetning på 1,3 MRD.
20.10.14 10:30
Backegruppen outsourcer til 99X
BackeGruppen har inngått avtale med IT-driftsleverandøren 99X om leveranse av IT-tjenester. Avtalen som er vunnet i konkurranse med totalt fire driftsaktører skal ivareta en sikker, stabil og moderne IT-løsning for selskapets 1000 ansatte, og sikre tilgang på riktig IT-kompetanse og nødvendig kapasitet.BackeGruppen er et norsk konsern i bygge- og eiendomsnæringen, og er et av de største selskapene innen sin bransje. Konsernet består av de fire forretningsområdene entreprenørvirksomhet, eiendomsforvaltning, prosjektutvikling og maskinutleie. Selskapet har til sammen ca. 1000 ansatte, hvor av om lag 50% er IT-brukere i sitt daglige virke.  Anskaffelsen omfatter IT-tjenester til alle selskapene i BackeGruppen-konsernet, og er inngått for 4 år med opsjon på forlengelse med 1 år av gangen. - Formålet med avtalen er å videreutvikle og modernisere våre IT-løsninger med ny maskinvare, bedre nettverk og ny programvare. Våre timelønnede - som utgjør ca halvparten av våre ansatte - får tilgang til flere informasjonskanaler enn det som var mulig med dagens løsning, sier Sven Christian Ulvatne, Adm. Dir. i Backe Entreprenør Holding AS - Outsourcingsmodellen ble valgt da vi ønsker å ha ytterligere fokus på vår kjernevirksomhet, og at vi mener en ekstern leverandør kan sørge for bedre stabilitet, fleksibilitet og spisskompetanse enn vi kan ha selv, fortsetter Ulvatne.  - Vi skal fortsatt ha kjernekompetanse på våre fagsystemer i eget hus, foruten strategisk ledelse og noe systemsupport, presiserer han. BackeGruppen hadde valgt ut fire potensielle leverandører som ble ansett som kvalifiserte for anskaffelsen. Etter nøye vurdering ble 99X valgt som foretrukket IT-driftsleverandør.  -Fleksibilitet i leveransen, stor kundeforståelse, en dynamisk prismodell og kompetanse var viktige parametre ved valg av IT-leverandør, sier Ulvatne. - 99X fremstod som en tilbyder som tydelig prioriterte oss som kunde, fortsetter han.  99X ble valgt som følge av høy score ved vekting av kvalitet, kompetanse og pris. Det ble også vektlagt at BackeGruppen blir en stor kunde hos 99X versus en liten kunde hos andre leverandører, sier direktøren. IT-driftsleverandøren 99X har spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til BackeGruppens geografisk spredte lokasjoner og IT-brukere som er mye i bevegelse. Selskapet er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering, og leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt. I september blir 99X også sertifisert innen ISO 27001.  - Dette er en stor og viktig avtale for 99X, og vi stolte over tilliten BackeGruppen viser oss ved å velge oss som deres IT-partner, sier Sebastian Gluch, Salgssjef i 99X som ser frem til et godt og langt samarbeid med den nye kunden.  Kontrakten ble signert 1. juli 2014 og prosjektetableringen er allerede i gang. Nå skal 99X bygge en helt ny IT-plattform for selskapet og rulle ut en ny, optimalisert klientpark til alle IT-brukerne.   - For BackeGruppen er det viktig at våre ansatte nå får tilgang til stabile og moderne systemer, dette er av særskilt betydning i en prosjektbasert virksomhet hvor vi etablerer byggeplasser over hele Sør-Norge, sier Ulvatne. - Det er stor forventning hos ledelse og ansatte til samarbeidet, avslutter Ulvatne.
29.09.14 16:49

EN BEDRE IT-HVERDAG med 99X
profesjonALISERING AV IT

HOS OSS ER DU I TRYGGE HENDER
ISO 20000 og ISO 27001

  

Vi er stolte av våre kunder
SE VÅRE REFERANSER

Foto: christianhatt.no      

.

 
99X.no AS | Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo | Pb. 9216 Grønland, 0134 Oslo | Org nr 950 295 279 | Telefon: 214 99 099 | Epost: mail@99x.no  RSS  Facebook  LinkedIn