SLIDER

VårT MÅL er å være en foretrukket driftspartner

I 99X setter vi oss inn i våre kunders forretning, og tilbyr kundetilpassede IT-tjenester som sikrer fornøyde og produktive brukere. 

Vi er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering, og leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt. 

La oss ta del i dine IT-behov, så kan du konsentrere deg om forretningsvirksomheten.

SISTE NYTT

Apotekforeningen outsourcer IT til 99X
(Oslo, 23. juni 2014) Apotekforeningen har signert en tre års kontrakt med IT-driftsleverandøren 99X om outsourcing av IT. Leveransen omfatter drift av all IT i selskapet, og skal sikre 185 ansatte tilgang til velfungerende systemer.Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Apotekforeningen leverer IT-tjenester til NAF konsernet som blant annet består av selskapene AS Apotekernes hus og Farmalogg.  - Vi ønsket å inngå en avtale med en samarbeidspartner som både kunne levere og videreutvikle våre IT-tjenester på en sikker og fremtidsrettet måte, sier Terje T. Wistner, Direktør teknologi og e-helse i Apotekforeningen.  Kontrakten ble vunnet i konkurranse med et utvalg leverandører, herunder eksisterende driftsleverandør. Leveransen omfatter drift av all IT i selskapet, og inkluderer sluttbrukersupport og sentrale datasenter- og infrastruktur tjenester. 99X skal jobbe tett sammen med Apotekforeningens lokale IT støtte for å levere IT til alle deres brukere. - Apotekforeningen valgte 99X basert på en totalvurdering av økonomi, løsningsforslag og leveringssikkerhet. 99X fremstår som en solid og konkurransedyktig samarbeidspartner med gode løsninger som møter våre behov, fortsetter Wistner.  99X har siden oppstarten opparbeidet spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til Apotekforeningens IT-plattform med distribuerte IT-løsninger og geografisk spredte lokasjoner.  IT-driftsleverandøren er en av få norske aktører som har ISO 20000 sertifisering, og er i gang med å sertifisere seg innenfor ISO 270001 standarden i disse dager. Selskapet leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt.  - Vi gleder oss over samarbeidet med Apotekforeningen og er stolte over tilliten. Apotekforeningen er en spennende organisasjon med mange aktører som har behov for å stabilisere og standardisere IT for å oppnå bedre effektivitet gjennom økt tilgjengelighet til sine systemer. Det føler jeg meg trygg på at blir godt ivaretatt hos oss, sier Salgsdirektør i 99X, Anne-Grethe Wåsjø. - Ekstra stolte er vi over å signere nok en unik kunde kontrakt, fortsetter hun, og viser til flere nye kunder som har valgt 99X som sin betrodde IT-partner de siste månedene.  - Vi opplever at kundene ønsker seg en lettbeint og fleksibel aktør når de skal outsource IT, og at vi overtar kunder som ønsker å være en viktig kunde hos en litt mindre aktør, sier Wåsjø.  99X leverer IT-driftstjenester til kunder som blant annet Mesta, Norges Automobil-Forbund, Berner Gruppen, Sør-Odal kommune, Delta, Block Watne og Boreal.    Samarbeidet som formelt ble inngått 8. mai er allerede godt i gang, og leveransene planlegges å være på lufta før sommerferien:  - Vi ser allerede nå at 99X etterlever deres motto om å levere «mer enn forventet» og det tegner godt for det videre samarbeidet, avslutter Terje T. Wistner.     PRESSEKONTAKT 99X Tone Fondevik
Adm. dir.  mobil: 918 55 964
e-post: tone.fondevik@99X.no  
01.07.14 11:34
Bedre IT for pengene i Boreal Transport 
28. april 2014: Boreal har signert en 5 års kontrakt med driftsselskapet 99X om outsourcing av IT-driftstjenester. Avalen sikrer transportselskapet med hovedkontor i Stavanger stabil IT-drift, skalerbarhet og forutsigbarhet på kostnadene forbundet med IT, og har en verdi på 15 MNOK.  - Hovedmålsettingen med avtalen er å ytterligere forbedre stabil IT-drift og sikre tilgang til en sentralisert løsning for våre brukere, sier Morten Nenseth, CIO i Boreal Transport. Boreal Transport er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport, som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Transport Norge AS har hovedkontor i Stavanger, og har 2100 ansatte fordelt på avdelingskontorer i Finnmark, Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Rogaland. - På landsbasis er Boreal Transport i drift døgnet rundt. For oss er det avgjørende at brukerne har en stabil og tilgjengelig løsning, og at vi har forutsigbare, dynamiske kostnader på IT. Vi valgte 99X i konkurranse med 2 andre tilbydere i tillegg til eksisterende driftsleverandør. 99X hadde det beste tilbudet i forhold til oppfølging, pris, prosesser og kvalitet, konstaterer Nenseth.  Kontrakten som ble signert 7. mars 2014 er inngått for en periode på 5 år, og representerer en betydelig avtaleverdi for 99X. Driftsselskapet har opparbeidet spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til Boreal Transports IT-plattform og organisasjon.  - IT er forretningskritisk, og vi er ydmyke og stolte av å få tilliten som Boreal Transports betrodde IT-partner. Vi gleder oss til det videre samarbeidet som allerede er godt i gang, sier Anne-Grethe Wåsjø,Salgsdirektør i 99X.  - Boreal Transport og 99X har mange felles trekk i visjon og strategi innenfor selskap og IT. Kontrakten med Boreal Transport har en helt spesiell verdi for oss, både med tanke på samhandling og tjenesteleveransene som vi har utarbeidet gjennom et tett samarbeid, fortsetter hun.  I løpet av første kvartal 2014 har 99X allerede signert Outsourcing kontrakter med flere kunder. Disse kundene representerer viktige milepæler for driftsleverandøren som vokste 26% innenfor forretningsområdet IT-drift i 2013:  Med Boreal Transport kan vi ønske vår første kunde med hovedkontor i Stavanger velkommen i familien. Det er spesielt morsomt å lykkes i nye områder hvor vi kanskje ikke er like kjent, sier Wåsjø.  Wåsjø opplever at det er stort behov for en aktør som 99X innen IT drift, fordi noen av våre konkurrenter nå har blitt veldig store:  Våre konsulenter og driftsorganisasjon har solid kompetanse og erfaring, og sammen har vi et overordnet fokus på viktigheten av dokumentasjon, prosesser og rutiner for en velfungerende IT-hverdag. 99X har et helt unikt rammeverk for driftstjenester basert på ITIL, konstaterer Wåsjø som representerer en av få aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering i Norge og 27001 i løpet av 2014. - Vi forventer og er sikre på at vår IT hverdag forbedres dels grunnet 99X sitt fokus på dokumentasjon og prosesser samt kompetanse og deres tilnærming til kundetilpasning avslutter Morten Nenseth som ser frem til samarbeidet med sin nye driftsleverandør.   
28.04.14 19:57
Driftige driftere i Computerworld
"99X leverer it-avdeling til selskaper som ikke har sin egen, og de gjør det med glede og personlig kontakt" skriver journalist Kenneth Christensen i Computerworld.no 28. mars 2014.Les hele artikkelen i Computerworld
31.03.14 15:04
Bulder outsourcer IT-driften til 99X
(Oslo, 19. mars 2014) Da Mesta og Tertnes–gruppen etablerte et nytt konsern juni 2013, med målsetning om å skape en sterk nasjonal aktør i anleggsbransjen, var outsourcing av selskapets IT en viktig brikke for å sikre fokus på kjernevirksomheten. Nå har det nye konsernet Bulder signert 5 års kontrakt med IT driftsleverandøren 99X. Totalleverandøren til anleggsbransjen, Bulder har inngått en 5 års kontrakt med driftsleverandøren 99X som omfatter drift av all IT i selskapet. Leveransen inkluderer sluttbrukersupport og sentrale datasenter- og infrastruktur tjenester. Kontrakten har en avtaleverdi på ca. 10 MNOK. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med en lokal IT-driftsleverandør, og er 99X sin første kunde med hovedkontor i Bergen:  - Erfaring, kvalitet og profesjonalitet var viktige parametere ved valg av IT-driftsleverandør for Bulder, sier Christian Johnsen, Økonomidirektør/CFO i Bulder.  - I tillegg er naturligvis tilliten 99X har opparbeidet gjennom sine leveranser til Mesta siden 2011 en fordel. Vi kjenner selskapet godt, og vet at de holder det de lover med hensyn til ytelse og kvalitet, fortsetter Johnsen.   Bulder er en totalleverandør til anleggsbransjen som tilbyr landsdekkende verkstedtjenester og salg av maskiner, utstyr og deler fra store og anerkjente internasjonale leverandører. Konsernet består av tre bunnsolide selskaper med lang fartstid i bransjen, og har med 15 verksteder og 7 servicepunkter landets beste servicedekning. I 2013 hadde konsernet en omsetning på ca. 290 millioner kroner og 185 ansatte. - Vi ønsker å fokusere på vår kjernevirksomhet som er å drive Bulders forretningsområder, og overlate håndteringen av IT til en profesjonell driftsaktør, konstaterer Johnsen.  IT-driftsleverandøren 99X har siden oppstarten opparbeidet spisskompetanse innenfor kundetilpasset IT-drift, med konsepter som passer godt til Bulders IT-plattform med distribuerte IT-løsninger og geografisk spredte lokasjoner.  Selskapet er en av få norske aktører som kan skilte med ISO 20000 sertifisering, og leverer rundt 200 ulike IT-tjenester til 6 000 IT-brukere fordelt på 450 lokasjoner globalt.  - Vi er ydmyke i forhold til tilliten vi har fått ved at Bulder valgte oss i konkurranse med lokale tilbydere, sier Jan Vegard Westreng, Salgssjef i 99X. - Ekstra stolte er vi da dette vitner om fornøyde kunder som fornyer tilliten i det nye konsernet Bulder. Nå ser vi frem til å innfri forventningene, fortsetter han.  Kontrakten ble signert 29.01.14 og prosjektetableringen er godt i gang. Selskapene ser frem til det videre samarbeidet:  - Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med en profesjonell partner som kjenner oss og våre behov godt, og som skjønner hva som er viktig for vår virksomhet, avslutter Johnsen.   
19.03.14 21:23

VI TAR DITT IT-BEHOV PÅ ALVOR
YTELSE OG SIKKERHET

VI ER ISO 20000 SERTIFISERT
DU ER I TRYGGE HENDER

  

VI HOLDER DET VI LOVER
SE VÅRE REFERANSER

Foto: christianhatt.no      

.

 
99X.no AS | Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo | Pb. 9216 Grønland, 0134 Oslo | Org nr 950 295 279 | Telefon: 214 99 099 | Epost: mail@99x.no  RSS  Facebook  LinkedIn