Kategori: Ukategorisert

Etiske retningslinjer

ikon_naer.png

99X etiske retningslinjer er et verktøy for å sette standarden for adferden og kulturen i vårt selskap. Med våre etiske retningslinjene har ledelsen konkretisert forventningene selskapet har til hver enkelt til medarbeideres adferd. Alle ansatte er pliktige å etterleve retningslinjene.

(mer…)