Dagbladet forlenger avtale om IT-driftstjenester

Dagbladet outsourcet IT-driften til 99X første gang i 2010, med tilhørende virksomhetsoverdragelse av IT-personell. Fornyelsen er en videreføring av eksisterene avtale i ytterligere tre år, og omfatter drift av IT-infrastruktur og applikasjonstjenester samt sluttbrukersupport for 350 ansatte:

”Vi har siden 2010 hatt et tett og godt samarbeid med 99X, som har ivaretatt IT-driften hos Dagbladet. I denne perioden har 99X lært å kjenne Dagbladet og Aller, og forstår de forretningsmessige aspekter som skal understøttes av IT-ytelser. 99X har samtidig evnet å levere IT-ytelser til mediebransjen med de vanskelige utfordringene vi står overfor” sier Michael Enk, Konsern IT-direktør i Aller konsernet.

Strategisk IT-samarbeid

”Da den eksisterende avtalen med 99X nærmet seg slutten av avtaleperioden, var det naturlig å gå i dialog med 99X for å avdekke mulighetene for et fortsatt tett samarbeid, og videreføre den gode beslutningen om valg av 99X som strategisk samarbeidspartner, fortsetter Michael Enk.

Sommeren 2013 gjennomførte Aller Media et oppkjøp av Dagbladet. I forbindelse med at selskapene nylig ble samlokalisert i nytt bygg på Hasle bistod 99X med flytting av forretningskritiske IT-tjenester, og etablering av nødvendig infrastruktur.

”Vi har store forventninger til samarbeidet med 99X, hvor jeg ser muligheter for ytterligere å trekke på deres kompetanse for å sikre en kontinuerlig forbedring av IT-ytelser og infrastruktur» sier Michael Enk.

Kvalitetsstempel med fornøyde kunder

«Fornøyde kunder som forlenger driftskontraktene sine med oss er det mest solide kvalitetsstempelet vi kan vise til» sier Salgssjef Anne-Grethe Wåsjø som samtidig fremhever deres erfaringer med virksomhetsoverdragelse av IT-personell som en suksess:

«Gjennom samarbeidet med Dagbladet styrket vi driftsmiljøet med flere flinke folk som på sin side fikk mulighet til å bli del av et spennende IT-miljø. Hovedandelen av de ansatte som ble berørt jobber fortsatt i 99X, noe som vitner om at de er godt integrert hos ny arbeidsgiver og trives hos oss» avslutter Wåsjø som ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Dagbladet og Aller Media.

Les mer om IT-driftstjenester fra 99X.