Bedre balanse i arbeidslivet

Arbeidslivet stiller oss stadig overfor nye utfordringer. Som arbeidstakerorganisasjon fokuserer Delta på medlemmenes livskvalitet og forhold som påvirker velferdssamfunnet, og har som visjon å skape balanse i arbeidslivet.

Økt fokus på utvikling av kjernevirksomheten var hovedgrunnen da Delta inngikk IT-partnerskap med 99X allerede i 2012. Da, som i dag, ble 99X valgt i tøff konkurranse fordi deres driftsmodell best oppfylte Deltas krav til sikkerhet og fleksibilitet:

Gisle Salem, Administrasjonsdirektør i Delta. Foto: Fredrik Solstad

Gisle Salem, Administrasjonsdirektør i Delta

Delta forlenger godt samarbeid

Gisle Salem, Adm. Dir. i Delta signerte den nye avtalen med 99X: «Vi har hatt godt samarbeid med 99X i lengre tid, og ser fram til å fortsette med det fremover»: sier Salem.

«I en tid hvor teknologien har eksponentiell endringstakt fremover, så er vi avhengig av å ha kompetente og fremoverlente samarbeidspartnere. 99X gjør det lettere for Delta å lykkes i sitt arbeid med å gjøre Norge bedre, og nettopp det er godt å vite for veldig mange»; fortsetter Salem.

Tjenestebasert driftsmodell

99X har en hybrid, tjenestebasert driftsmodell som muliggjør sømløs integrasjon med skytjenester fra blant annet Amazon, Google og Microsoft kombinert med sikker lagring i Norge. Fornyelsen av tjenesteavtalen omfatter utvidelse av samarbeidet med ny funksjonalitet og nye tjenester, drift av basis infrastruktur, applikasjonstjenester og brukerstøtte for Deltas 150 IT-brukere.

«Fornøyde kunder som forlenger tilliten er det mest solide kvalitetsstempelet 99X kan vise til», sier Jan Vegard Westreng, Avdelingsleder Customer Success i 99X.

Gode løsninger for medlemsorganisasjoner

«Medlemsorganisasjoner er en bransje vi kjenner godt og har spesielt gode løsninger for. Delta har vært en viktig kunde for 99X i mange år som vi har utviklet verdifull kompetanse med. Derfor er det ekstra gledelig at vi får fortsette det gode samarbeidet og ta del i den digitale transformasjonen vi sammen står overfor i årene som kommer» fortsetter Westreng.