Outsourcing av IT-driften gir Delta

  • Mer fornøyde IT-brukere
  • Tid til å fokusere mer strategisk på IT
  • Tilgang til et bredere kompetansespekter
  • Kostnadseffektivisering og forutsigbar økonomi
  • Full kontroll på IT-tjenestene

Tid til de viktige tingene

Økt fokus på egen kjernevirksomhet var hovedgrunnen da Delta outsourcet IT-driften til 99X. Når IT-sjefen slipper å bruke tiden på å følge opp at systemene fungerer blir det mer tid til forbedringer av prosesser og opplæring av brukerne:

«Det er viktig å lære brukerne hva man kan bruke programmene til. Mange bruker bare en brøkdel av et system. De fleste kan trolig bli mer produktive hvis man for eksempel nyttiggjør seg all funksjonaliteten som ligger i Outlook» hevder Stoltenberg.

Opprinnelig var tanken at Delta skulle håndtere brukerstøtte selv, men i løpet av prosessen ble det besluttet å inkludere ServiceDesk i leveransen fra 99X. Det har ikke Stoltenberg angret på:

«ServiceDesk er det 99X er aller best på! Man får effektiv hjelp, og blir møtt på en vennlig og positiv måte. Det har mye å si for brukernes totalopplevelse med IT» forteller Stoltenberg.

Fra kaos til kontroll

Full kontroll på IT-tjenestene og økonomien er også gevinster Delta har oppnådd gjennom samarbeidet med 99X:

«Vi hadde ikke kontroll. Nå er det fast og forutsigbart» sier Stoltenberg.
IT-sjefen har ikke regnet konkret på hva Delta har spart på å outsource IT, men hvis han ser på hva IT-driftsavtalen koster kontra kostnader forbundet med eget driftspersonell, infrastruktur og innleie av ekspertise så er han ikke i tvil om at det har vært lønnsomt.

«I tillegg har vi fått et annet fokus og full kontroll på IT-tjenestene» konstaterer han.

Tilgang på kompetanse

Med 99X som IT-partner er også Stoltenberg trygg på at han alltid har tilgang til kompetanse til en rimeligere pris enn å ha den i eget hus:

«Å dekke behovet med egne ansatte kan ikke måle seg med spisskompetansen vi har tilgang til. Da blir det innleie av mange konsulenter. Det blir dyrt, og man mister kontroll» sier han.

Kompetansen er likevel ikke hovedgrunnen til at han nylig valgte å forlenge partnerskapet med 99X:

«Alle leverandører kan IT. Det er menneskene som håndterer teknologien som utgjør forskjellen» avslutter Stoltenberg.