IT-drift

Velg en trygg driftspartner og IT-driftsleverandør

Lønnsomme og sikre IT-driftstjenester

Vi har teknologien, kompetansen og strukturen du trenger  i en driftspartner for å oppnå suksess med IT i din bedrift.

Få en problemfri IT-hverdag med oss som IT-driftsleverandør. Overlat IT-driften til oss, så du kan tenke på andre ting.

IT-drift for økt innovasjon

Å innfri krav til stabilitet og sikkerhet med intern IT-drift er tidkrevende og kostbart. Ved å overlate ansvaret til 99X får du frihet til å tenke nytt, skape og vokse samtidig som kvaliteten forbedres.

IT-drift for effektivitet

Vi sørger for at IT-tjenestene dine alltid er tilgjengelig. Det gir fornøyde ansatte og økt produktivitet. Kostnadseffektivisering, forutsigbarhet og kontroll får du på kjøpet.

The Ops in DevOps

Få et effektivt bindeledd mellom utvikling og IT-drift! Vi hjelper deg å automatisere prosessene og implementere effektive rutiner for utvikling, test og produksjonssetting av tjenester.

Vi tilbyr

Applikasjoner og virksomhetskritiske systemer

Vær trygg på at dine IT-tjenester alltid er tilgjengelig og har god ytelse for effektiv bruk! Vi har bred applikasjonskompetanse innenfor de fleste bransjer og tilbyr totalansvar fra A-Å, også for dine egenutviklede applikasjoner.

Med applikasjonsdrift fra 99X får du stabile IT-tjenester og garantert oppetid. Vi håndterer feilsituasjoner, uansett om IT-tjenestene leveres fra vårt datasenter, fra skyen eller fra egen infrastruktur.

Tjenestebasert IT-plattform

Få rammebetingelsene du trenger for å lykkes med vekst og innovasjon – som en tjeneste! Vi gir deg en moderne og smidig IT-plattform til en fast pris som kan skaleres etter behov, og kombineres med skytjenester eller egen infrastruktur.

IT-plattformen er selvfølgelig integrert med offentlige skytjenester. Du får tilgang til blant annet Office365 og Azure – med lagring av dine data i vårt datasenter, for økt sikkerhet og god ytelse. IT-tjenestene driftes og overvåkes 24/7 slik at tilgjengelighet og sikkerhet alltid er ivaretatt.

Georedundant datasenter

Vi tilbyr trygg og stabil drift av dine IT-tjenester i vårt ISO sertifiserte datasenter!

Datasenteret består av to fysisk adskilte lokasjoner med infrastruktur som sikrer full georedundans med 100% tilgjengelighet for dine virksomhetskritiske systemer. Vi vektlegger robust, moderne og energi-gjerrig teknologi for kostnadseffektiv og miljøvennlig stordrift.

Vår lagringstjeneste er i det øverste sjiktet med hensyn til ytelse, skalerbarhet og sikkerhet til konkurransedyktige priser, og du får en beredskapsløsning tilpasset ditt behov slik at forretningen din er sikret dersom en katastrofe skulle inntreffe.

Tilgjengelighet for den mobile arbeidsstyrken

Vi regner med at du har høye forventninger til en moderne arbeidsflate og brukeropplevelse. Få innfridd kravene – og vær like produktiv, uansett hva du jobber med og hvor du er!

Fra en PC eller Mac, en iOS-, Android- eller Windows enhet. Vi drifter alle dine systemer og enheter, og sørger for sømløs overgang mellom arbeidssituasjonene, også til ditt private IT-utstyr.

99X er Microsoft Cloud Solution partner og vet hvilke skytjenester som egner seg best for ditt behov. Vi gir deg Office 365 integrert med dine øvrige systemer, med lokal lagring for økt sikkerhet og god ytelse, samt personlig support når du trenger hjelp.

Informasjonssikkerhet i 99X

Har du regnet på hvor mange dager bedriften din kan overleve uten tilgang til IT-tjenestene?

Omfanget av Cryptovirus og andre dataangrep øker. Din mest kritiske avhengighet og bindeleddet for kommunikasjon med dine kunder, er også området som er størst utsatt for trusler. Bortfall av forretningskritisk innhold utgjør en betydelig risiko! Virksomheter kan gå konkurs uten tilgang til sine data.

99X er ISO 27001 sertifisert – en av verdens strengeste sertifiseringer innen informasjonssikkerhet!

Vi gir dine data en trygg havn. Vår IT-plattform oppdateres kontinuerlig med siste sikkerhetstiltak og gir deg kontroll – helt ut til sluttbruker. Med IT-drift fra 99X trenger du ikke bekymre deg for dine data!

Compliance-as-a-service

Mangler du oversikt over hvordan du skal innfri lover, regler og forpliktelser for behandling av data? Vi kan reglene og sørger for at du til enhver tid tilfredsstiller lovpålagte krav, herunder blant annet:

 • Personopplysningsloven
 • Personopplysningsforskriften
 • GDPR og ePrivacy mai 2018
 • Finanstilsynets IKT forskrift
 • Åndsverkloven
 • Helsenormen
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll

Dataene dine lagres på norsk jord, i våre datasentre hvor sikkerhet og ytelse er ivaretatt slik at du kan høste fordelene med skytjenester samtidig som du innfrir krav til Compliance.

Vi er ISO 27001 sertifisert, revideres årlig og har kontinuerlig fokus på forbedringer!

IT-styring og avtaleforvaltning

Har IT-hverdagen din blitt kaotisk? Bruker du mye tid på administrasjon av dine investeringer? 99X har en godt etablert driftsorganisasjon som gir deg

 • Effektiv og profesjonell it-drift
 • Forvaltning av alle dine avtaler!
 • Redusert kompleksitet
 • Standardisering, automatisering og optimalisering av dine IT prosesser
 • En dedikert Service Level Manager som alltid har oversikt for din bedrift

Vi er ISO 20000 og ISO 27001 sertifisert som en av få driftspartnere. Du slipper å lete etter dokumentasjon på prosesser og rutiner, og som din IT partner er dine IT-tjenester også sertifisert.

Få frigjort tid og ressurser til å fokusere på forretningsutvikling og innovasjon! Vi gir deg kontroll på kaoset, og frihet til å investere i IT som gir økt gevinst for bedriften din.