IT-drift

Velg en trygg og nær driftspartner og IT-driftsleverandør

Lønnsom og sikker IT-drift

Når du ser etter en IT-driftsleverandør er det viktig at du velger en driftspartner som har den riktig teknologien, kompetansen og strukturen.

Dersom du ønsker en problemfri IT-hverdag, hvor du kan føle deg trygg på at systemene dine blir tatt hånd om, overlater du IT-driften til oss.

 

IT-drift for økt innovasjon

Bruker du mye tid på innfri krav til stabilitet og sikkerhet i den interne IT-driften? Ved å overlate ansvaret til oss får du tid til å tenke på nyutviklinger, skape og vokse samtidig som kvaliteten på systemene dine øker.

Øk effektiviteten med IT-drift

Vi sørger for at IT-tjenestene dine alltid er tilgjengelig. Uten unødvendige stans får du fornøyde ansatte og økt produktivitet. Forutsigbarhet, kontroll og kostnadseffektivisering får du i tillegg med på kjøpet med oss som driftspartner.

The Ops in DevOps

Velger du oss som din IT-driftsleverandør får du et effektivt bindeledd mellom utvikling og IT-drift. Vi hjelper deg med å automatisere prosesse og implementere effektive rutiner for utvikling, testing og produksjonssetting av tjenester.

Vi tilbyr

Applikasjoner og virksomhetskritiske systemer

Vær trygg på at dine IT-tjenester alltid er tilgjengelig og har god ytelse for effektiv bruk! Vi har bred applikasjonskompetanse innenfor de fleste bransjer og tilbyr totalansvar fra A-Å, også for dine egenutviklede applikasjoner.

Med applikasjonsdrift fra 99X får du stabile IT-tjenester og garantert oppetid. Vi håndterer feilsituasjoner, uansett om IT-tjenestene leveres fra vårt datasenter, fra skyen eller fra egen infrastruktur.

Tjenestebasert IT-plattform

Få rammebetingelsene du trenger for å lykkes med vekst og innovasjon – som en tjeneste! Vi gir deg en moderne og smidig IT-plattform til en fast pris som kan skaleres etter behov, og kombineres med skytjenester eller egen infrastruktur.

IT-plattformen er selvfølgelig integrert med offentlige skytjenester. Du får tilgang til blant annet Office365 og Azure – med lagring av dine data i vårt datasenter, for økt sikkerhet og god ytelse. IT-tjenestene driftes og overvåkes 24/7 slik at tilgjengelighet og sikkerhet alltid er ivaretatt.

Georedundant datasenter

Vi tilbyr trygg og stabil drift av dine IT-tjenester i vårt ISO sertifiserte datasenter!

Datasenteret består av to fysisk adskilte lokasjoner med infrastruktur som sikrer full georedundans med 100% tilgjengelighet for dine virksomhetskritiske systemer. Vi vektlegger robust, moderne og energi-gjerrig teknologi for kostnadseffektiv og miljøvennlig stordrift.

Vår lagringstjeneste er i det øverste sjiktet med hensyn til ytelse, skalerbarhet og sikkerhet til konkurransedyktige priser, og du får en beredskapsløsning tilpasset ditt behov slik at forretningen din er sikret dersom en katastrofe skulle inntreffe.

Tilgjengelighet for den mobile arbeidsstyrken

Vi regner med at du har høye forventninger til en moderne arbeidsflate og brukeropplevelse. Få innfridd kravene – og vær like produktiv, uansett hva du jobber med og hvor du er!

Fra en PC eller Mac, en iOS-, Android- eller Windows enhet. Vi drifter alle dine systemer og enheter, og sørger for sømløs overgang mellom arbeidssituasjonene, også til ditt private IT-utstyr.

99X er Microsoft Cloud Solution partner og vet hvilke skytjenester som egner seg best for ditt behov. Vi gir deg Office 365 integrert med dine øvrige systemer, med lokal lagring for økt sikkerhet og god ytelse, samt personlig support når du trenger hjelp.

Informasjonssikkerhet i 99X

Har du regnet på hvor mange dager bedriften din kan overleve uten tilgang til IT-tjenestene?

Omfanget av Cryptovirus og andre dataangrep øker. Din mest kritiske avhengighet og bindeleddet for kommunikasjon med dine kunder, er også området som er størst utsatt for trusler. Bortfall av forretningskritisk innhold utgjør en betydelig risiko! Virksomheter kan gå konkurs uten tilgang til sine data.

99X er ISO 27001 sertifisert – en av verdens strengeste sertifiseringer innen informasjonssikkerhet!

Vi gir dine data en trygg havn. Vår IT-plattform oppdateres kontinuerlig med siste sikkerhetstiltak og gir deg kontroll – helt ut til sluttbruker. Med IT-drift fra 99X trenger du ikke bekymre deg for dine data!

Compliance-as-a-service

Mangler du oversikt over hvordan du skal innfri lover, regler og forpliktelser for behandling av data? Vi kan reglene og sørger for at du til enhver tid tilfredsstiller lovpålagte krav, herunder blant annet:

 • Personopplysningsloven
 • Personopplysningsforskriften
 • GDPR og ePrivacy mai 2018
 • Finanstilsynets IKT forskrift
 • Åndsverkloven
 • Helsenormen
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll

Dataene dine lagres på norsk jord, i våre datasentre hvor sikkerhet og ytelse er ivaretatt slik at du kan høste fordelene med skytjenester samtidig som du innfrir krav til Compliance.

Vi er ISO 27001 sertifisert, revideres årlig og har kontinuerlig fokus på forbedringer!

IT-styring og avtaleforvaltning

Har IT-hverdagen din blitt kaotisk? Bruker du mye tid på administrasjon av dine investeringer? 99X har en godt etablert driftsorganisasjon som gir deg

 • Effektiv og profesjonell it-drift
 • Forvaltning av alle dine avtaler!
 • Redusert kompleksitet
 • Standardisering, automatisering og optimalisering av dine IT prosesser
 • En dedikert Service Level Manager som alltid har oversikt for din bedrift

Du slipper å lete etter dokumentasjon på prosesser og rutiner, og som din IT partner er dine IT-tjenester også sertifisert.

Få frigjort tid og ressurser til å fokusere på forretningsutvikling og innovasjon! Vi gir deg kontroll på kaoset, og frihet til å investere i IT som gir økt gevinst for bedriften din.