Overvåking as-a-service

Få kontroll og innsikt i IT-tjenestene

Døgnbemannet overvåkingssenter

Vårt døgnbemannede overvåkingssenter sikrer at IT-tjenestene dine til enhver tid overvåkes, og at nødvendige tiltak iverksettes for å forhindre eventuelle feil 24/7.

99X garanterer at alarmer og varsler behandles, og at nødvendige aksjoner blir iverksatt, slik at du kan sove ekstra godt om natten.

Alarmer som krever ekstra aksjoner klassifiseres, registreres og følges opp i henhold til definerte rutiner.

Markedsledende overvåkingsverktøy

99X benytter flere standardiserte og egne verktøy for overvåking som f.eks. System Center Operations Manager (SCOM) for Microsoft Windows servere, systemer og applikasjoners tilgjengelighet og ytelses overvåking, slik som MS SQL, Exchange, disk, CPU m.m.

Vi har også verktøy for å overvåke andre plattformer og applikasjoner som f.eks. Linux og Oracle.

99X har verktøy for nettverks monitorering, HPE OpenView, Citrix monitorering og utvidet database monitorering. I tillegg har vi egenutviklede GUI (Graphical User Interface) basert på informasjonen hentet fra de ulike verktøyene.

Få detaljert innsikt på tvers av enheter, tjenester og nettverk

Splunk er en enkel, rask og sikker metode for å samle inn, søke, analysere og visualisere høye volumer av «real time data» på som genereres fra IT systemer og annen infrastruktur. Dette gjelder både fysisk og virtuelt og i skyen.

Splunk benyttes for å gjøre maskindata tilgjengelige og anvendelige for alle i virksomheten, slik at man kan få ut verdifull informasjon.

Splunk Enterprise Security (ES) er en sikkerhetsinformasjons- og eventmanagement løsning, som gir innsikt i maskindata generert fra sikkerhetsteknologier som nettverk, slutt punkt aksesser, maleware, sårbarhets punkter og identitetsinformasjon.

Få kontroll på komplekse integrasjoner

AIMS er en overvåkingsløsning for komplekse integrasjonssystemer som BizTalk, Logic Apps og Service Bus.

Det er en automatisert løsning som tar i bruk maskinlæring og AI for å levere proaktiv overvåking og innsikt på en revolusjonerende måte. Dette hjelper deg til å bekjempe problemer som avvik, flaskehalser, eller nedetid av ditt system.

For kunder som er på vei over i sky, eller vurderer en hybrid skyløsning, er AIMS et perfekt verktøy.

Les mer om tjenesten her

Målinger ved nedetid

99X loggfører alle eventuelle hendelser som medfører nedetid. I loggen angis minimum tidspunkt for når driftsstans ble rapportert, årsak/symptom, løsning og varighet på nedetiden totalt og per driftsstans.

Hva som skal måles spesifiseres i forbindelse med design av løsningen, i tett samarbeid med kunden ut fra deres behov.

Alle hendelser blir registrert og klassifisert i henhold til SLA.