Kirkens Bymisjon skal oppnå mer for flere

«Vår strategi sier at vi som organisasjon skal oppnå mer for flere. Samtidig opererer vi i skiftende politiske- og samfunnsmessige omgivelser. Det krever at vi evner å sikre maksimal utnyttelse av IT-tjenesteleveranser og at de leveres med riktig funksjonalitet, kvalitet og kost til enhver tid. I tillegg går vi nå inn i et spennende år som mottaker av TV-aksjonen i 2018, noe som kommer til å kreve mye av alle deler av organisasjonen» forteller Øivind Solheim, IT-direktør i Kirkens Bymisjon.

Med IT-tjenester fra 99X sikres ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon moderne IT-funksjonalitet og support 24/7. Dette er viktig for organisasjonen som bla. drifter mange døgnkontinuerlige virksomheter innenfor helse og omsorgssektoren.

Fra drift til digital transformasjon

 «Avtalen med 99X er viktig grep for å endre fokuset for intern IT fra å være en drifts- og supportavdeling til å kunne bli en drivkraft og gjennomfører i den kontinuerlige digitale transformasjonen vi alle står midt oppe i» sier Solheim.

«I samarbeid med 99X oppnår vi handlekraft til å bygge nye viktige og nødvendige roller for å kunne hjelpe organisasjonen og alle våre virksomheter videre i denne prosessen, samtidig som vi ivaretar stabile og gode drifts- og supporttjenester» fortsetter IT-direktøren.

Tjenestebasert driftsmodell for helse og velferd

Tjenesteintegratoren 99X tilbyr en moderne, tjenestebasert driftsmodell med sikker lagring av sensitive data i norske datasentre. Selskapet har solid erfaring med drift og support for flere virksomheter innenfor helse og velferd, og ser frem til å bistå Kirkens Bymisjon med å oppnå mer for flere gjennom en smartere IT-hverdag:

«Vi er stolte og ydmyke over at Kirkens Bymisjon velger 99X som strategisk IT-partner. Vår viktigste oppgave er å sørge for at deres ansatte og frivillige har en effektiv IT-hverdag med tjenesteleveranser som understøtter deres fremtidige målbilde», sier Anne-Grethe Wåsjø, Salgssjef i 99X.

Vi ser fram til å utvikle et strategisk godt samarbeid der 99X i tillegg til å levere gode drifts- og supporttjenester også vil være en viktig proaktiv part i våre utviklingsarenaer framover» avslutter Øivind Solheim forventningsfullt til samarbeidet.