Overtok Klaveness ansatte

99X har ivaretatt komplett ansvar for Klaveness IT-behov siden inngåelse av IT-driftsavtale med overtakelse av IT-personell i 2010. IT-tjenestene har vært i kontinuerlig utvikling, men nå etableres en helt ny, hybrid tjenesteplattform for å understøtte kundens digitale strategi:

«Klaveness har 70 års historie med innovasjon i tørrlast. Nå skal vi ligge i tet med digitaliseringen av shipping. Vi øker kundens innsyn og samhandling i våre tjenester, og åpner sammen nye forretningsmuligheter ved hjelp av ny teknologi» sier Håvard Meland, Head of IT, Klaveness.

Tjenesteorientert teknologiplattform

«Med en tjenesteorientert hybrid leveranseplatform fra 99X kan vi dynamisk utvikle og skalere både tjenester og organisasjon. 99X innfrir våre krav om en kundetilpasset leveransemodell» fortsetter han.

Klaveness betjener shippingindustrien over hele verden fra kontorer i Oslo, Singapore, Shanghai, Manila, Rio og Constanta. Selskapet har nær 150 skip som frakter om lag 65 millioner tonn gods årlig, og 170 ansatte på land og nesten 900 ansatte på sjø, som representerer rundt 20 nasjonaliteter.

Utnytter styrkene til både privat og public cloud

«99X vil holde oss riktig posisjonert til å utnytte styrkene til både private og public cloud. Dette pakketers i en helhetlig og kontrollert leveranse til sluttbruker globalt» sier Meland avslutningsvis.