Miljø og samfunnsansvar

Vi bryr oss om våre omgivelser

Positiv påvirkning på mennesker, miljø og samfunn

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn utover lovbestemte krav og regler, og at verdiene vi skaper skal bidra positivt til våre omgivelser.

Et bevisst forhold til vårt samfunnsansvar har preget 99X siden oppstarten i 2007. Vi bryr vi oss om våre medmennesker og jobber vi aktivt for å redusere belastningen på miljøet. Våre verdier fleksibel, innovativ, nær og tilgjengelig utgjør fundamentet for hvordan vi jobber og prioriterer hver eneste dag.

Slik jobber vi med miljø

 

Miljøfyrtårn

99X er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi jobber aktivt for å fremme løsninger som reduserer belastningen på miljøet, overholder relevant miljølovgivning og har fokus på kontinuerlig forbedring.

Vi vektlegger:

  • At våre datasentre utnyttes mest mulig energieffektivt
  • At våre leverandører har en tydelig miljøprofil
  • Å markedsføre IT-løsninger som reduserer belastningen på miljøet
  • Å hjelpe våre kunder med gode ordninger for gjenbruk og resirkulering av IKT-utstyr
  • Å redusere bruk av utskrifter og mengde papir
  • Å reise kollektivt! 99X har stort fokus på å sykle eller reise kollektivt til jobb

Vi stiller miljøkrav ved valg av leverandører, og søker aktivt å påvirke samarbeidspartnere til å ta vare på miljøet sammen med oss.

FN Global Compact

99X er medlem av FN-initiativet Global Compact, et frivillig, globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.

Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

Som medlemsbedrift av Global Compact er 99X forpliktet til å implementere og etterleve ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i vår daglige drift.

Les mer om vår deltakelse i FN Global Compact her (engelsk).

Frivillighet og omsorg for våre medmennesker

Samhold og fellesskap utgjør selve grunnmuren i 99X. Alle har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø med sunne holdninger og en sterk lagånd, hvor vi viser at vi bryr oss om hverandre.

Vi bryr oss om våre medmennesker, og har hjerterom for de som ikke nødvendigvis har det så bra.

Hvert år støtter vi derfor noen frivillige formål hvor vi deler verdiene vi skaper med organisasjoner som jobber for gode saker, både fra vårt kontor i Oslo og fra vårt kontor i Colombo.

Les mer om våre aktiviteter innenfor CSR her

Varslingsordning

99X har en varslingsordning hvor hvem som helst kan varsle om forhold som kan være brudd på våre verdier, gjeldende retningslinjer, lover og regelverk.

Alle som blir kjent med kritikkverdige forhold har rett til og et ansvar for å varsle, og vi oppfordrer våre ansatte, kunder og partnere til å bruke tilgjengelige kanaler.

Beskrivelse av hvordan man skal gå frem og varsle, og hvordan saken behandles er beskrevet her (engelsk).