I 2018 erstattes den norske Personvernloven og deler av ekom-loven av EU-forordningene ePrivacy og General Data Protection Regulation (GDPR). Endringen får stor betydning for norske
virksomheter. Blant annet får man plikt til å dokumentere evne til å etterleve kravene.

Personvernombud as-a-service

Personvernombudet har som oppgave å:

  • Føre oversikt over virksomhetens behandlinger av personopplysninger
  • Passe på at ledelsen i virksomheten har etablert et system for internkontroll
  • Bistå personer som er registrert hos virksomheten (kunder/borgere)
  • Besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
  • Være rådgiver for den ansvarlige for behandlingen av personopplysningene
  • Rapportere eventuelle avvik ift. personopplysningsloven overfor ledelsen
  • Være en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
  • Holde seg orientert om utviklingen innen personvern

Pris

Fra kr. 49.000 per måned.

Kontakt Personvernombud Sissi Wright på telefon 966 25 874 for et uforpliktende tilbud eller fyll ut skjema under.

Les også GDPR Startpakke

 

Hvorfor få Personvernombud as-a-service?

Ressursbesparende

99X har kunnskap om virksomheten og personvern og kan svare på spørsmål

Omdømmebyggende

Dere gir signal om at dere tar personvern alvorlig

Fritak fra meldeplikten  

Personvernombudet har oversikt og det rapporteres til denne

Kompetanseheving

Dere får opplæring, informasjon og råd vedrørende personvern