Sertifiseringer

Dokumentert kvalitet

En trygg havn for din forretning

Compliance as-a-service. Miljøfyrtårn, ISAE3402, ISO 20000 og ISO 27001. 99X revideres årlig og er sertifisert i samsvar med nevnte standarder innenfor miljø, informasjonssikkerhet og Service Management.

Vi har eget datasenter på to lokasjoner i Norge. Det sørger for at IT-tjenestene har god ytelse og at dataene er sikret. Vi gir deg en trygg havn for din forretning.

ISAE 3402

99X er revidert og sertifisert i henhold til ISAE 3402.

ISAE 3402 er en internasjonal standard for revisjon av internkontroll i tjenesteorganisasjoner, og dokumenterer at tjenestene 99X leverer utføres med riktig kvalitet.

Som vår kunde innebærer sertifiseringen at du får tilgang til en ferdig rapport som dokumenterer at deres IT-tjenester innfrir nødvendige krav til kvalitet og sikkerhet ved revisjon av egen virksomhet.

Siste revisjon ble gjennomført av EY i perioden 1. januar til 30. november 2017.

ISO 27001 for Informasjonssikkerhet

99X oppfyller kravene til ISO 27001 i både Norge og Sri Lanka. Vi ble sertifisert av DNV GL første gang i 2014 og re sertifiseres årlig.

ISO 27001 er en av verdens strengeste sertifiseringer innen datasikkerhet. Med en stadig økende risiko tilknyttet informasjonssikkerhet anser vi det viktig å kunne vise til en uavhengig forsikring om at vi følger god praksis og leverer sikre løsninger.

Sertifiseringen er en uavhengig kvalitetssikring av at 99X oppfyller nødvendige kriterier for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.

ISO 20000 for Service Management

99X har vært sertifisert i henhold til ISO 20000 standarden siden 2011 som 1 av 4 IT-partnere i Norge, og holder oss kontinuerlig oppdatert i samsvar med kravene i markedet.

Sertifikatet er et kvalitetsstempel på at vi har innført effektive metoder for å levere IT-tjenester som imøtekommer våre kunders krav og servicenivå, at vi har gode driftsprosesser og at vi har et kontinuerlig fokus på forbedringer.

Miljøfyrtårn

99X er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi jobber aktivt for å fremme løsninger som reduserer belastningen på miljøet, overholder relevant miljølovgivning og har fokus på kontinuerlig forbedring.

Vi vektlegger:

  • At våre datasentre utnyttes mest mulig energieffektivt
  • At våre leverandører har en tydelig miljøprofil
  • Å markedsføre IT-løsninger som reduserer belastningen på miljøet
  • Å hjelpe våre kunder med gode ordninger for gjenbruk og resirkulering av IKT-utstyr
  • Å redusere bruk av utskrifter og mengde papir
  • Å reise kollektivt! 99X har stort fokus på å sykle eller reise kollektivt til jobb

Vi stiller miljøkrav ved valg av leverandører, og søker aktivt å påvirke samarbeidspartnere til å ta vare på miljøet sammen med oss.