Sertifiseringer

Dokumentert kvalitet

En trygg havn for din forretning

Compliance as-a-service. Miljøfyrtårn, ISAE3402 og ISO 27001. 99X revideres årlig og er sertifisert i samsvar med nevnte standarder innenfor miljø og informasjonssikkerhet.

Vi har eget datasenter på to lokasjoner i Norge. Det sørger for at IT-tjenestene har god ytelse og at dataene er sikret. Vi gir deg en trygg havn for din forretning.

ISAE 3402

99X er revidert og sertifisert i henhold til ISAE 3402.

ISAE 3402 er en internasjonal standard for revisjon av internkontroll i tjenesteorganisasjoner, og dokumenterer at tjenestene 99X leverer utføres med riktig kvalitet.

Som vår kunde innebærer sertifiseringen at du får tilgang til en ferdig rapport som dokumenterer at deres IT-tjenester innfrir nødvendige krav til kvalitet og sikkerhet ved revisjon av egen virksomhet.

Siste revisjon ble gjennomført av EY i perioden 1. januar til 30. november 2017.

ISO 27001 for Informasjonssikkerhet

99X oppfyller kravene til ISO 27001 i både Norge og Sri Lanka. Vi ble sertifisert av DNV GL første gang i 2014 og re sertifiseres årlig.

ISO 27001 er en av verdens strengeste sertifiseringer innen datasikkerhet. Med en stadig økende risiko tilknyttet informasjonssikkerhet anser vi det viktig å kunne vise til en uavhengig forsikring om at vi følger god praksis og leverer sikre løsninger.

Sertifiseringen er en uavhengig kvalitetssikring av at 99X oppfyller nødvendige kriterier for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.

Miljøfyrtårn

99X er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi jobber aktivt for å fremme løsninger som reduserer belastningen på miljøet, overholder relevant miljølovgivning og har fokus på kontinuerlig forbedring.

Vi vektlegger:

  • At våre datasentre utnyttes mest mulig energieffektivt
  • At våre leverandører har en tydelig miljøprofil
  • Å markedsføre IT-løsninger som reduserer belastningen på miljøet
  • Å hjelpe våre kunder med gode ordninger for gjenbruk og resirkulering av IKT-utstyr
  • Å redusere bruk av utskrifter og mengde papir
  • Å reise kollektivt! 99X har stort fokus på å sykle eller reise kollektivt til jobb

Vi stiller miljøkrav ved valg av leverandører, og søker aktivt å påvirke samarbeidspartnere til å ta vare på miljøet sammen med oss.