Kontrakten omfatter IT-driftstjenester og brukerstøtte til over 700 brukere, samt en virksomhetsoverdragelse av IT-avdelingen.

«Formålet med avtalen er å dreie internt fokus fra drift, til utvikling og forvaltning av IT-systemer», sier Torkel Lappegård, direktør for IKT og forretningsutvikling i SiO.

«Driftstjenestene settes ut, men vi opprettholder en IKT-avdeling med kjernekompetanse på fagsystemer, endringsprosesser og strategisk ledelse», fortsetter han.
SiO hadde valgt ut fem potensielle leverandører som aktuelle for anskaffelsen. Etter nøye evaluering ble 99X innstilt som foretrukket IT-driftsleverandør.

«Fremtidig løsningsplattform, rammen for overgangsperioden fra driften overtas til ny plattform er godkjent, kvalitet på prosesser og rutiner samt pris var viktige parametere for SiO ved valg av IT-driftsleverandør. 99X fremstod som den leverandøren som best kunne ivareta våre behov», sier Lappegård.
99X fremstod som den leverandøren som best kunne ivareta våre behov
«Vi gleder oss over samarbeidet med SiO som allerede er godt i gang, sier en stolt Anne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99X.

«For SiO er det viktig at overgangen fra dagens løsninger og servicenivå skjer på en god måte for den enkelte bruker og at vi sammen med 99X kan utvikle oss til å kunne møte de utfordringer og mulighetene som ligger foran oss», avslutter Lappegård.