Virksomhetens IT-strategi blir stadig viktigere, og et helhetlig bilde på sourcingstrategien fra start til mål er ytterst nødvendig. Digitalisering øker effektene bedriften kan hente ut og verdiene som kan skapes med riktig strategi.

På CIO Sourcing får du høre historien til de som har lykkes med sin sourcing-strategi og du får konkrete tips om hvordan din virksomhet oppnår verdiskapning.

Se agenda og meld deg på her

Kirkens Bymisjon deler sine erfaringer

Med døgnkontinuerlig virksomhetsdrift innenfor helse- og omsorgssektoren settes det høye krav til stabile og skalerbare it-systemer i Kirkens Bymisjon. Riktig sourcing sørger for at Kirkens Bymisjons ansatte har en effektiv IT-hverdag med tjenesteleveranser som understøtter deres behov og organisasjonens fremtidige målbilde. Øivind Solheim deler erfaringer fra prosessen de har vært gjennom, og hva som blir viktig å lykkes med fremover.

Øivind Solheim har de siste 3 årene arbeidet som IT-direktør i Kirkens Bymisjon der han har ledet en omorganisering der man har outsourcet IT-drift og servicedesk og omorganisert intern IT-avdeling.

Bli med 99X på CIO Sourcing 2018