– 99X er en attraktiv virksomhet. De har god vekst og en sterk kundeportefølje. 99X passer godt med TeleComputing, både med tanke på forretningen og de ansatte. Vi blir sammen en enda bedre partner for kundenes videreutvikling av sin IT-plattform, sier Mjøs.

99X bruker tilnærmet samme teknologiske plattform som TeleComputing, og har flere kunder fra det offentlige i sin portefølje. I tillegg har 99X en operasjonell plattform som er mer tilpasset kunder med en noe mer kompleks IT-portefølje enn det TeleComputing har. – Dette er fordeler vi kan utnytte og videreutvikle sammen med 99X, og her ligger store muligheter for innovasjon, automatisering og selvbetjeningsløsninger, sier Mjøs.

TeleComputing og 99X forsterker og tydeliggjør sin posisjon som en «one stop shop» -leverandør for kundene. Med 99X styrkes vår rådgivningskapasitet ytterligere, samtidig som vi får økt bredde på IT-infrastruktur og produkter.

TeleComputing og 99X tilbyr kundene en unik kombinasjon av tjenester og kompetanse knyttet til hybride skyplattformer. Leveransene bygger på modne og velprøvde prosesser og et sterkt fokus på sikkerhet og compliance.

99X hadde i 2017 en omsetning på 175 millioner NOK, og har 138 ansatte, hvorav en tredjedel i et offshore driftssenter i Sri Lanka. Hovedkontoret ligger i Oslo, og det geografiske fokusområdet er Stor-Oslo.

Med oppkjøpene av Keystep og 99X i tillegg til iBiz og Digisys som ble meldt tidligere i år, vil TeleComputing på proforma fullt år basis omsette for i overkant av 2 milliarder kroner og ha ca 1.000 ansatte fordelt på 9 steder i 4 land.

Avtalen er ikke endelig før Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen. Kjøpesummen er ikke oppgitt.

Om TeleComputing

TeleComputing-konsernet er en leverandør av komplette hybride skytjenester på det nordiske markedet. TeleComputing hjelper bedrifter og organisasjoner å skape forretningsverdi gjennom IT. Konsernet har cirka 800 ansatte på 8 steder i 3 land og cirka 1 300 bedriftskunder i Norden. TeleComputing er sertifisert på ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informasjonssikkerhet) og ISO 14001 (miljø). TeleComputing eies av IK Investment Partner. For mer informasjon se www.telecomputing.no

Om 99X

99X er en kundenær IT-driftspartner som tilbyr totalansvar for virksomheters IT-tjenester. Siden oppstarten i 2007 har selskapet hjulpet sine kunder med å nå sine forretningsmål gjennom smartere og effektiv bruk av IT. Fra hovedkontoret i Oslo og overvåkingssenteret i Colombo sikrer 138 ansatte at 15.000 IT-brukere i privat og offentlig sektor til enhver tid har en effektiv IT-hverdag. 99X har georedundante datasentre i Norge, og er sertifisert på ISAE3402 og ISO 27001. For mer informasjon, se www.99X.no

Kontaktpersoner

TeleComputing: Konsernsjef Terje Mjøs, tlf. +47 900 34 159